CAPITAL Public Affairs, overheidsbetrekkingen voor de financiële sector

 

CAPITAL public affairs is een Nederlands onafhankelijk, strategisch adviesbureau dat zich richt op de financiële sector. Wij overbruggen de kloof tussen politiek, bestuur, de sector en andere stakeholders.

De partners hebben uitgebreide ervaring in de politiek, bij overheidsinstanties zoals het ministerie van Financiën als bij internationaal opererende financiële ondernemingen.

Iedere organisatie heeft issues. Maar CAPITAL public affairs draagt er toe bij dat het oplossen van uw vraagstukken een prioriteit wordt voor overheidsorganisaties en hun beleidsvormers.

De weg in bestuurlijk Den Haag

CAPITAL public affairs werkt vanuit Den Haag, het politieke en bestuurlijke centrum van Nederland en heeft korte lijnen naar relevante partijen in de financiële sector. Bij het tot stand komen van wet en regelgevend is ervaring en kennis vanuit de financiële sector noodzakelijk. Bij wie, waar en wanneer invloed moet worden uitgeoefend om het beoogde resultaat te realiseren, analyseren en realiseren wij op basis van een ruime ervaring en een groot netwerk. De ondernemerslobby is groot en invloedrijk in Den Haag. Onderdeel van onze strategie is om uw issue hoog op de agenda van uw lobby-organisatie te zetten.

 

Toezichthouders

Het bekend maken van een voorgenomen sanctie door een financiële toezichthouder of een schikking met het Openbaar Ministerie brengt vaak meer schade met zich mee dan de sanctie zelf. Dat geldt ook voor de rapportage over verloren vergunningen of negatieve toetsingen van bestuurders en commissarissen. Persoonlijke schade kan zeer ernstig zijn. CAPITAL public affairs helpt u de impact op uw organisatie te minimaliseren door uw verhaal specifiek te formuleren voor elke stakeholder. Het is daarbij vaak beter om het verhaal zelf als eerste te vertellen.

 

 

Litigation communicatie

Litigation-PR is het proactief behartigen van mediarelaties en reputatiebeleid in geschillen tussen organisaties. Van het ontstaan tot het schikken tot een rechtszaak. Litigation-PR ondersteunt de communicatie van partijen, alsmede hun advocaten, in dispuutsituaties. Veelal zijn overheden bij de zaak betrokken. Ook al is Litigation-PR is in Nederland minder bekend, het vraagt een aanpak die grenzen overschrijdt. Door nieuwe wetgeving zullen steeds meer (internationale) geschillen onder Nederlands recht zullen worden betwist. Het komt er dan op aan om de communicatie met alle stakeholders in het oog te houden.

Media communicatie

CAPITAL public affairs richt zich op organisaties die af en toe, al dan niet gewild, de aandacht van de media trekken. Maar niet genoeg om een vaste woordvoerder aan het werk te houden. Vaak is de communicatie van deze organisaties gericht op klanten, prospects en medewerkers. Deze door CAPITAL publis affairs aangeboden service is tevens ideaal voor niet Nederlandse financiële instellingen die onder het corporate media beleid, uitvoering in Nederland wensen.

Stakeholder analyse

Hoe in politiek en bestuurlijk Den Haag, externe toezichthouders en andere stakeholders over een item, onderneming of sector wordt gedacht.is van belang voor een adequate benadering en behartiging van belangen. Een stakeholderanalyse vormt een onmisbare basis. CAPITAL Public Affairs spreekt de wijze van aanpak met u door. In zeer vertrouwelijke zaken werken wij uitsluitend met openbare bronnen en reeds eerder door ons vergaarde kennis. Desgewenst wordt een nader gerichte analyse uitgevoerd door middel van het gericht benaderen van sleutelfiguren.

 

 

Fusies & overnames

Bij fusies en overnames zijn communicatie, inzicht in politiek en bestuur en een goede relatie met toezichthouders van essentieel belang. Wet- en regelgeving en de interpretatie daarvan bij het toezicht houden, kunnen ongewenste obstakels vormen bij fusies en overnames. Op het juiste moment, de juist mensen met goede informatie aanspreken kan een fusie of een overname doen slagen. CAPITAL public affairs kan u hierbij van dienst zijn met een grondige analyse van de inhoud en de omgeving en een groot netwerk.

Wij kennen de financiële sector

U staat in direct contact met de partners. Zij kennen de processen en belangen aan beide kanten, zij kunnen bruggen bouwen en indien nodig een debat op gang brengen. We werken niet met junioren. U hoeft niet alles uit te leggen en dat voorkomt onnodige ergernis.

Dit zijn de diensten die wij leveren:

  1. Lobbystrategie en begeleiding van de uitvoering
  2. Stakeholderanalyse
  3. Strategisch communicatieadvies
  4. Press office, waaronder social media
  5. Het volgen van ontwikkelingen in de Nederlandse markt
  6. Copywriting
  7. Mediatraining
  8. Second opinion
  9. Samenstellen van teams voor de Nederlandse markt

Onze diensten

Onze mensen


Onze nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd en schrijft u in op onze nieuwsbrief over ontwikkelingen in de Nederlandse markt op het gebied van de overheidsrelaties van de financiële industrie. De nieuwsbrief is in het Engels, bedoeld om te  delen met uw internationale collegae.

Bespreek uw issue met ons.

U kunt uw vraagstukken met ons bespreken zonder afbreuk te doen aan de vertrouwelijkheid. Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken of wij u van dienst kunnen zijn.

Onze klanten

Wij hebben een ruime ervaring. Ons portfolio bestaat uit vooraanstaande opdrachtgevers. Wij doen ons werk in vertrouwen en hebben ervoor gekozen om deze vertrouwelijkheid ook achteraf te bewaren. U vindt hier dus geen overzicht van opdrachtgevers.

 

Subscribe to our newsletter:

 

 

CAPITAL public affairs
Public affairs in the Netherlands for the financial industry